Life between lives

Life between lives (LML) er processen mellem livene.


I denne process er al viden til stede. Svarene til livet og den læren, du skal igennem er også til stede i denne process. Heri findes også din sjælefamilie, dine vejledere, vise sjæle og højt udviklede sjæle - og meget, meget mere. 


Ofte opleves dette som en viden uden ord for det, der opleves. Simpelthen fordi det ikke findes her på jorden.


Der er en højere forklaring på de ting der sker i livet, og på den måde finder de fleste, som kommer til LML en dyb indre ro og forståelse for, hvad “livet” egentlig er for en størrelse.


En regression til livet mellem livene giver os en dybere forståelse af, hvordan vi kan fjerne de ubevidste barrierer, der hæmmer vores evne til at skabe et glædeligt og sjælfuldt liv. Når vi bliver bevidste om vores sjælelige kontrakt med mennesker i det nuværende liv, med mennesker vi har kendt i andre liv og med medlemmer af vores primære sjæle-gruppe, kan vi træde ud af offerrollen og anerkende, at vi selv har valgt vores erfaringer for at gennemgå en læreproces.


For at  komme i LML, skal du have prøvet en regression først, således at du er afslappet

og ved, hvad hypnose går ud på.